Tidtabellsskifte 19 augusti 2019

Från den 19 augusti gäller ny tidtabell för samtliga linjer. Samtidigt gör vi en del justeringar i trafiken, dessa förändringar kan du läsa om nedan.

Stadstrafiken

Linje:

3 - Under insparksveckorna ökar efterfrågan och det kommer det gå extra avgångar under dessa veckor.    

11 - Tidigare har det generellt varit timmestrafik på linjen, men nu ökar turtätheten och det blir nu istället 30 minuters trafik. Detta gäller under vardagar och högtrafik.


12 - Tidigare har det generellt varit timmestrafik på linjen, men nu ökar turtätheten och det blir nu istället 30 minuters trafik. Detta gäller under vardagar

13 - Helgavgångarna mot Ryhov är tidsjusterade enligt önskemål.                                                          

24 - Första turen måndag-fredag mot Jönköping resecentrum är tidsjusterad för att underlätta byte till linje 3. För att minska trängsel så kommer flera av dem befintliga turerna att köras med större fordon (ledbussar).Till fördel för väntande resenärer och byten mellan linjer så kommer i Råslätt angöringen att ändras till Råslätt C (vid linje 3 i garaget).

27 - Första helgavgångarna mot Månsarp är tidsjusterade enligt önskemål.                                                För att minska trängsel så kommer flera av dem befintliga turerna att köras med större fordon (ledbussar).

28 - Justerade tabelltider för att bättre passa trafiksituationen.                                                            För att minska trängsel så kommer flera av dem befintliga turerna att köras med större fordon (ledbussar).

35 - Sträckan Juneporten-Torpa dras in. Detta på grund av lågt resande. Vi hänvisar istället till linje 1 eller linje 3 som har bra turtäthet.

37 - Avgång 06.21 mot resecentrum indragen på grund av lågt resande. Vi hänvisar istället till linje 24, som avgår samma tid mot resecentrum.

38 - Avgångar till/från Ryhov dras in på grund av lågt resande.

Regiontrafiken

133 - Natturer tidigareläggs pga osäker arbetsmiljö för förarna.

Fredag: Värnamo: Nuvarande: 00:30 Ny avgångstid: 23:15. Jönköping: Nuvarande: 02:15 Ny avgångstid: 00:45.

Lördag: Värnamo: Nuvarande: 00:30 Ny avgångstid: 23:15. Jönköping: Nuvarande: 02:15 Ny avgångstid: 00:45.

141 - Börjar köra gamla riksettan via Stigamo området inför ny hållplats.

249 - Förskjutning på 5 minuter på tiderna ifrån Gislaved så att vi underlättar för pendlare som kommer med 201.

536 - Utgår efter sommaren.

116 - Kommer att köra gamla 26/47an till och från Jönköping.

Tågtrafiken

Från 18 augusti till och med tidtabellsskiftet i december kommer det köras en senare tur på söndagar med Krösatågen Nässjö – Eksjö och tillbaka.
Avgångstid från Nässjö är 21:16 med ankomst till Eksjö 21:34.
Tåget tillbaka avgår 21:50 och ankommer Nässjö 22:08.
Med denna tur skapas en bättre förbindelse till Eksjö från anslutande snabbtåg på söndagskvällarna.

Morgonturen på söndagar kl. 9:18 från Nässjö och 10:20 från Eksjö dras in. Resenärer hänvisas till befintliga turer på linje 301 och 325.
Jönköpings Länstrafik Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.